Back to top

Lägsta prisgaranti från Q-Lens!

Vår lägsta prisgaranti betyder att Du kan köpa våra kontaktlinser on-line till det bästa priset direkt från Q-Lens.

Vi garanterar alltid lägsta pris!

Som Europas huvudleverantör, har vi möjlighet att verka med mycket låg vinstmarginal eftersom vi köper in mycket stora volymer av linser,
 
Till detta kommer att vår generella regel är:  ju mer Du beställer, desto mindre betalar Du för både Dina linser och P+P.  

Men om Du hittar billigare linser någon annanstans då? Då kommer vi genast att reducera Ditt pris!

Betalningsterminer och villkor

Men om jag hittar billigare linser någon annanstans då?

1. Sänd oss en länk till webbsidan där Du såg det lägre priset (inklusive en skärmbild om möjligt) genom att använda blanketten som kan fyllas I på vår webbsida .
Bara webbsidor som har varit igång i mer än ett år och som har markeringen ”säker sida” kommer att beaktas
Syftet är att exkludera bluffar och opålitliga webbsidor.
Tillfälliga erbjudanden kommer inte heller att beaktas.


2. Priset måste passa in exakt på samma produkt och samma kvantitet.

3. Priset måste vara i samma valuta som priset på Q-Lens webbsidan.
4. Endast själva beloppet exklusive moms, emballage, brevporto samt expeditionskostnader kommer att jämföras.
5. Denna garanti gäller inte köp eller prisjusteringar gjorda på grund av ändringar av momssatsen eller av lagen om affärspraxis.

Om dessa villkor är uppfyllda, kommer vi att reducera vårt pris om så är nödvändigt.

Men om jag redan har placerat en order och betalat för den och sedan funnit ett ännu lägre pris?

Om Du redan har placerat en order och nu har funnit ett lägre pris, ska Du skicka in Din förfrågan senast inom sju dagar efter det att Du placerat Din order för rätt till återbetalning.
Skicka in Din förfrågan genom att använda blanketten nedan:  link
Om Din förfrågan befinns vara motiverad (se betalningsterminer och villkor), kommer mellanskillnaden att återbetalas till Dig i form av en kreditering som läggs i Din shoppingvagn.  
Detta belopp kommer sedan att dras av från Din nästa order automatiskt.

Naturligtvis, kommer vi då också att justera vårt pris på webbsidan.

 

 

 

All prices are including VAT, excluding shipping costs.